Du lịch MICE là viết tắt của Meeting (hội nghị), Incentive (du lịch thưởng), Convention (hội thảo) và Exhibition (triển lãm). Đây là một hình thức du lịch kết hợp với các hoạt động kinh doanh, giáo dục, văn hóa, nghệ thuật và giải trí. Loại hình du lịch này được coi là một xu hướng mới và phát triển mạnh mẽ trong ngành du lịch hiện nay.